Användningsområden för naturgas

Naturgas kallas också fossilgas. Att kalla det för en enda gas är egentligen felaktigt, då naturgas kan sägas vara en blandning av flera olika gaser, framförallt lätta kolväten som metan. Naturgas återfinns i fickor i jordskorpan, där den antingen kan återvinnas separat eller i samband med att man utvinner olja ur marken. Att man utvinner naturgas beror på att den, liksom olja, är en råvara som har många olika användningsområden för människan. Det märks om inte annat på att naturgas utgör 20 procent av energianvändningen i de områden i Sverige som har tillgång till naturgas.

Det största användningsområdet för naturgas är inom industrin, där det används som processbränsle. Det används också som fordonsbränsle (antingen på egen hand eller som en blandning av biogas och naturgas), för kraftproduktion och för värmeproduktion. Ett användningsområde som många lekmän ofta inte tänker på är att naturgas även kan användas som råvara, och omvandlas till produkter som plastflaskor, leksaker, tvättmedel, plastgolv, mediciner och kabelisolering.Gaskessel_gr

Naturgas kan också användas för att framställa el. Det sker genom att man bränner naturgas i en gasturbin, som i sin tur är ansluten till en generator. Jämfört med andra fossila bränslen som olja och kol skapar förbränning av naturgas betydligt lägre utsläpp av kvävedioxid, och bidrar även betydligt mindre till växthuseffekten jämfört med dessa andra bränslen. Dessutom skapas inget sot och inga partiklar vid förbränning av naturgas, varför det också är bättre för luftkvaliteten generellt.

I hushåll används naturgas framförallt för uppvärmning, och i Sverige är runt 35 000 hushåll anslutna till naturgasnätet. En del av huset som man inte behöver värma upp med naturgas är dock växthuset, eftersom det använder solens energi på helt naturlig väg. Om du funderar på att bygga ett växthus på tomten ska du gå in på Byggmax.se, där det finns ett stort utbud av växthus för alla smaker. Naturgas kan dock även användas för andra saker i hemmet än bara uppvärmning, till exempel för att laga mat (på gasspis) eller för att värma upp vattnet. Det sistnämnda är dock inte särskilt vanligt i Sverige, utan syns mer på sydligare breddgrader, till exempel i Spanien och Portugal.

Leave a Reply

mts_cool