Tänk på säkerheten

Det är alltid viktigt att ditt hem eller företag är utrustat med brandskydd, ett första hjälpen-kit och annat som är viktigt för att minska risken för skador och förstörelse. På presto.se hittar du allt du behöver för att få ett säkrare företag eller hem.

Brandskyddsutrustning

Olja och gas är extremt brandfarligt och om företaget på ett eller annat sätt sysslar med det är det av största vikt att det finns bra brandskyddsutrustning. Det är till exempel viktigt att det finns brandvarnare som uppmärksammar er på rökbildning och i värsta fall att en brand har uppstått. Sedan är det viktigt att det finns brandsläckare så ni kan släcka branden och påbörja ett släckningsarbete fram tills att räddningstjänsten kommer. En brandfilt kan också vara bra att ha nära till hands. På ett företag bör det finnas brandposter eller brandskåp så ni snabbt kan agera.

Första hjälpen

Förutom att det är viktigt att ni är väl förberedda inför en eventuell brand är det vanligt att någon skadar sig. Därför är det viktigt att det finns ett eller flera första hjälpen-kit. Det finns flera olika första hjälpen-kit att välja bland som innehåller olika saker som kan hjälpa till att lindra skador.

Leave a Reply

mts_cool