Hur görs de så kallade oljefynden?

Forskning kring hur jorden och hur kontinenter har bildats har även visat var i världen som det skulle kunna finnas och bildats fossila avlagringar under flera miljoner år. Och på de ställen där de fossila avlagringarna kan ha bildats finns det även en stor sannolikhet att olja kan ha bildats, så länge det har funnits gynnsamma förhållanden som självklart hjälper till en bit på vägen.

Det första man gör när man hittat ett sådant ställe är att utföra en geologiskOil pump undersökning. Det gör man genom att använda sig av en viss typ av fartyg som drar med sig en utrustning som, med hjälp av starka signaler, bombar havsbottnen. Detta leder till att man sedan får olika reflexer I retur helt beroende på vad det är för material som finns nere på bottnen. Sedan analyseras denna data i efterhand med hjälp av specialiserade geologer som sedan beslutar var man skulle kunna utföra en provborrning för eventuell olja.

En provborrning kan låta simpelt men det är det absolut inte. Processen för att genomföra en provborrning kan kosta mellan 1 och 10 miljoner per dygn, och kan pågå från några månader upp till år i allra värsta fall. När man sedan inser att man fått träff på olja så behöver det säkras ordentligt genom att borra flera olika hål. Dessa hål görs dels för att säkra källan från att släppas ut, men även för att förbereda borrningen som ska ske för utvinningen.

Detta är en något förenklad förklaring på hur det går till under processen av ett oljefynd, som man förstår när man läser så är det otroligt komplicerat, tidskrävande och dyrt att utföra detta. Under komplicerade jobb är det viktigt med en väl fungerande kommunikation för att förenkla arbetsprocessen. Någonting som är vanligt i dessa fall när man arbetar i stora team på exempelvis fartyg är att köpa eller hyra komradio för att kunna kommunicera snabbt och enkelt med varandra. Förutom kommunikation så krävs även ett väl förberett schema och en plan för arbetet och arbetskraften. Därför är det även otroligt viktigt att de som arbetar med den här typen av undersökningar även har stor kompetens och erfarenhet inom området.

Leave a Reply

mts_cool