Olja och gas i industrin


Utan olja och gas skulle Sverige stanna över en natt. Oljan är det som håller det mesta flytande: utan olja inga vägar, inga transporter och ingen produktion. Det går inte att överskatta den betydelse oljan har för vårt samhälle idag. Även om det börjar dyka upp diverse alternativa produkter så är ändå olja det absolut viktigaste vi har. Det är ingen slump att oljeindustrin är en av världens största sett till både omsättning och börsvärde, olja återfinns i allt och är det smörjmedel som får ekonomin att gå runt.

Gasens betydelse för industrin

Industrin är också mycket gasberoende. Och då inte bara den tunga industrin, utan livsmedelsindustrin och annan processindustri behöver gas för att kunna producera. Där både olja och de flesta alternativa bränslen avsevärt mindre lämpliga än gas då det är extremt värdefullt att kunna reglera temperaturen snabbt i tillverkningsprocessen och också skapa höga temperaturer som inte kan uppnås med till exempel flis eller pellets. I många fall är också gas i dessa fall ett mer miljövänligt alternativ än olja då utsläppen blir mindre med gas.

Oljans historia

Olja har använts som värme- och ljuskälla i mer än fyra tusen år och man har hittat lämningar från oljeborrar så tidigt som 350 f kr i Kina. Att oljan har haft en stor betydelse för mänsklighetens utveckling är ingen överdrift. Historiskt sett har detta alltid varit våra största utmaningar: att hålla oss varma för att skydda oss från klimatet utanför, och att ge oss ljus nog att se oss för och skrämma bort vilda djur.

A large panorama of the Drillsite View with a nice clouds

Oljans moderna historia börjar ca 1850 i England där den skotske kemisten James Young upptäckte och patenterade petroleum. I samband med detta växte den industriella revolutionen i styrka, i vilken man snabbt förstod värdet i oljan. Detta särskilt då oljan kunde ersätta det kol som tidigare var den dominerande energikällan. Utöver att vara väldigt mycket mera effektivt fick det dessutom effekten att arbetarnas hälsa förbättrades kraftigt i och med att de direkta utsläppen minskade rejält. I ungefär det ögonblicket föddes det moderna samhället och grunden lades för det välstånd vi lever i idag.

Leave a Reply

mts_cool