Hur man utvinner olja och gas

 

Olja och gas är ursprungligen organiska material som under hundratusentals år lagrats under tryck och ombildat till petroleum eller naturgas som idag kan utvinnas på olika sätt. Förenklat kan man säga att både olja och gas är den energi som solen strålat in i växter och djur, som vi idag kan återvinna för att till exempel värma våra bostäder eller få våra bilar att rulla. Eller för den delen hålla våra industrier och vår infrastruktur igång vilket är grunden till både vår ekonomi och vårt välstånd.

Att utvinna olja

Oil_wellOlja finns lagrat långt under marken, i havet, eller i berggrunden. Det vanligaste och mest traditionella sättet att utvinna olja är att först hitta ett så kallat oljefält, en plats där de geografiska förutsättningarna för att olja ska bildas är optimala, och att sedan borra ner i marken eller havsbotten tills man når en oljeficka varifrån det svarta guldet kan pumpas upp och säljas. I takt med att oljan ökat i pris och tillgången till oljefält minskat har en annan teknik ökat i popularitet: så kallad ”fracking” , eller hydraulisk spräckning. När man använder sig av fracking så borrar man ett hål ner i berget tills man når en ficka med olja eller naturgas, därefter pumpas en frackingvätska ner som spräcker berget och möjliggör att oljan eller gasen kan utvinnas.

Att utvinna naturgas

Naturgas utvinns på ungefär samma sätt som olja, det vill säga antingen via att man borrar ner till en naturgasficka eller genom så kallad fracking. Hydraulisk spräckning som metod har funnits sedan 1865, men det är först på senare år man har hittat och förfinat metoder för att göra den både ekonomiskt lönsam och vänligare mot naturen. Fracking, som genomförs utan tillräckliga kunskaper, riskerar att förorena grundvattnet eller skapa andra störningar för djur och natur.

När naturgasen utvunnits så transporteras den sedan vidare antingen i enorma rörledningar, pipe lines, eller via lastbil eller transportfartyg. Då brukar man normalt sett frysa ner gasen till minus 163 grader celsius då den är flytande istället för i gasform och bara tar en sextiondel så stor plats som den gör i sitt naturliga tillstånd.

Leave a Reply

mts_cool