Olja, gas och miljö

Olja och gas räknas som fossila bränslen och är därför inte bra för miljön. Ändock pågår nya borrningar efter oljefyndigheter runtom i världen och likaså pågår gasutvinning. Några av de största oljefynden finns idag i Brasilien, Norge, Saudiarabien och länder i Afrika för att ta några exempel. Med ny teknik idag går det att komma åt naturgas på djupa delar av jorden man tidigare inte har kunnat komma åt. Det handlar bland annat om skiffergas, som man med hjälp av så kallad hydraulisk spräckning kan komma åt i flera stater i USA.

Vad kommer USA att göra?

Många hade hoppats på att Hillary Clinton skulle vinna i det amerikanska valet eftersom hon skulle fortsätta med de klimatåtaganden som Barack Obama införde. Trumps politik är negativ för miljön anser många, bland annat Naturskyddsföreningen. Han har uttalat sig skeptiskt till klimatförändringar och har sagt att det är något som har lobbats för, så att kinesisk industri ska kunna gå om den amerikanska. Han vill att USA ska bli självförsörjande på just fossila bränslen och ser möjligheter för tusentals nya jobb om man satsar på nya oljeborrningar. Men samtidigt har han redan nu börjat backa från tidigare uttalanden om klimathot och medgett att det kan bero på människan.

Clean Power Plan

CPP, eller Clean Power Plan, är en plan som Barack Obama la fram om att minska olja- och gasutvinning. Det handlade också om att användandet av kolkraft skulle minskas eftersom det uppgår till en fjärdedel av USA:s koldioxidutsläpp. Det här är något som Donald Trump inte kommer att gå vidare med. Detta är samtidigt dåliga nyheter för de andra oljeproducerande länderna eftersom de hade hoppats på en minskning av oljeproduktionen i världen för att få upp oljepriset igen. Men vad Trump kommer att realisera eller inte är oklart då han har svängt i många frågor. Först i slutet av januari kommer han installeras som president och styra om i klimatåtaganden.

Leave a Reply

mts_cool