Radon – en oönskad gas

Radon är för många ett skräckinjagande ord, då det är förknippat med cancer och livsfara. Egentligen är radon bara ett grundämne, en av ädelgaserna, men det som gör den farlig är att den är radioaktiv. Det är dock inte gasen i sig som är farlig, utan den joniserande strålning som avges när gasen faller sönder. Dessa produkter som bildas när radon sönderfaller kallas radondöttrar, och det är de som har högst skadlig inverkan på människors hälsa. Det sker främst genom att de orsakar skador på lungorna, vilket ökar risken för lungcancer.

Det som bidrar till att ge radon dess skräckinjagande rykte är att gasen egentligen finns överallt, i all jord under marken. Radon finns därför i särskilt höga halter i grottor, bergrum, gruvor och äldre källare. Gasen kan dock även tränga in i hus från berggrunden under huset, något som många husägare inte är medvetna om. Det som de flesta vet är att man ska vara försiktig gällande hus som är byggda av blåbetong, eftersom detta material visat sig innehålla höga halter radon. Det är dock viktigt att regelbundet utföra en radonmätning även i hus som inte är byggda av blåbetong, eftersom skiftningar i marken kan göra att sprickor öppnas upp som tidigare inte fanns där, där radon kan sippra upp och in i huset. Det är särskilt viktigt efter att man har genomfört en större renovering hemma, eftersom detta kan orsaka dessa sprickor i berggrunden.radiation_warning_symbol-svg

Detta betyder dock inte att man måste leva i ständig skräck för att ens hem ska fyllas av radon. Olika typer av berggrund har nämligen olika halter av radon, och ger ifrån sig olika halter av radon till markluften. Vanligtvis har kommuner kartor som visar var risken för radon är låg, normal eller hög, varför man enkelt kan ta reda på om ens hem ligger i en riskzon eller inte.

När radon först upptäcktes var det som en gas som omgav radioaktiva preparat. Man kallade detta nya grundämne, som fick nummer 86, för emanation, vilket betyder ”utströmning”, och vanligtvis syftar på den gudomliga utströmning som kommer från Gud. Andra namn som tidigare användes för radon är niton, toron och aktinon.

Leave a Reply

mts_cool